Kontingent

Kontingentsatser gældende pr. 01.01.2016

 

(*) Studerende over 25 år kan hvert år ansøge bestyrelsen om at måtte forblive i en juniorkategori.

 • Kontingent opkræves helårligt
 • Ved indmeldelse efter 1. juni betales halvt kontingentet ved indmeldelse. Det dækker resten af det igangværende kalenderår.
 • Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det kalenderår, hvor generalforsamlingen afholdes.
 • Kontingentet opkræves senest 1/3 og skal være betalt senest 15/3.

Konkurrencejuniorer med Fristartsordninger

 • Konkurrencejunior Basis (KJ-B): Begrænset antal fristarter i Danmark for op til kr. 2.500 pr. år.
 • Konkurrencejunior Udvidet (KJ-U): Ubegrænset antal fristarter i Danmark.
 • Konkurrencejunior Elite (KJ- E): Ubegrænset antal fristarter i Danmark og udlandet.
 • Fristartsordningerne dækker ikke sommerferieløb.
 • Konkurrencekategorierne gælder for et år ad gangen og det enkelte medlem skal senest 1. januar aktivt give kassereren besked ved ønske om at starte/skifte kontingentkategori.

Grund Junior

 • Klubben betaler deltagelse i SkovCup.

 • Har adgang til alle klubbens aktiviteter, og har ret til deltagelse i konkurrenceløb.

 • Har ret til tilskud iht klubbens tilskudsregler 

 • Aktive i DOF regi og der betales medlemsafgift til DOF

Konkurrence Junior

 • Særligt aktive juniormedlemmer kan med fordel tilmelde sig “Konkurrence Junior” i stedet for “Grund Junior”.

 • Har ret til tilskud iht klubbens tilskudsregler 

 • Valg af juniormedlemskab er bindende et kalender år.

 • Har adgang til alle klubbens aktiviteter, og de har ret til deltagelse i konkurrenceløb.

 • Aktive i DOF regi og der betales medlemsafgift til DOF

Pensionist

 • Har adgang til alle klubbens aktiviteter, og de har ret til deltagelse i konkurrenceløb.

 • Aktive i DOF regi og der betales medlemsafgift til DOF

Associeret

 • Du kan deltage i andre klubaktiviteter, f.eks. gymnastik og damernes “Ladies Cup” eller herrernes “O-skålen”, men ikke i orienterings konkurrencer. Kan ikke deltage i divisionsmatcher.

 • Du er Passiv i DOF og betaler derfor ikke medlemsafgift

 • Denne kategori er også for medlemmer af andre O-klubber (DOF-medlemsafgift bliver betalt via den klub hvor han/hun løber aktivt). Kan deltage i klubbens træning men ikke i konkurrenceløb for Allerød OK.

 • Medlemmer modtager bl.a. klubbladet Fuseren.

 

Hvis du ønsker mere information dropper du bare et mail til info@alleok.dk

ellers melder du dig bare ind ved at udfylde denne formular

Konto

Klubkonto:  2348 0747 222 568     Klubtøj og kontingent betales til klubkontoen.

Løbskonto: 2348 6888 892 395     Startafgifter og klubture indbetales til løbskontoen.

 

Øvrige fordele ved medlemskab i Allerød OK

 • Børn og unge træning, året rundt
 • Tekniktræning
 • Supersøndage
 • Gymnastik i vinterhalvåret
 • Klubture
 • Deltagelse i divisionsmatch.
 • Medlemmer modtager bl.a. klubbladet Fuseren og DOF’s medlemsblad Orienteringsløb.DK
 • Ret til at låne forskelligt udstyr – se her
 • Mulighed for at leje klubhuset

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske pr. 1/1 ved skriftlig meddelelse til kasserer@AlleOK.dk

Kassereren

 

Comments are closed.