Kontingent

Kontingentsatser gældende pr. 01.01.2019

Kategori ungdom
(til og med 25 år*)
Årligt kontingent Kategori voksne
(fra 26 år)
Årligt kontingent
Skovtrolde (til og med 10 år) 250 kr Senior (gælder fra 26 år) 600 r
Ungdom (til og med 25 år*) 800 kr Pensionist (ingen tilgang mere) 400 kr
Elite, ekstra opkrævning ** 500 kr Træning (associeret) 400 kr

(*) Studerende over 25 år kan hvert år ansøge bestyrelsen om at måtte forblive i ungdomskategorien.

(**) Medlemmer, der er optaget på TC, er omfattet af DOFs eliteordning eller har tilkendegivet interesse for at komme på åbne elite samlinger, opkræves yderligere 500 kr i årligt kontingent.

 • Kontingent opkræves helårligt.
 • Ved indmeldelse efter 1. juni betales halvt kontingentet ved indmeldelse. Det dækker resten af det igangværende kalenderår.
 • Medlemskontingentet fastsættes på generalforsamlingen for det kalenderår, hvor generalforsamlingen afholdes.
 • Kontingentet opkræves senest 1/3 og skal være betalt senest 15/3.

Ungdom (til og med 25 år*)

 • Klubben betaler deltagelse i SkovCup.
 • Klubben betaler deltagelse i O-løb og MTBO-løb i Danmark og udlandet. (Betalt – men “no show” fuld betaling ved ‘ikke-fremmøde’)
 • Fristartsordningen dækker ikke sommerferieløb.
 • Har adgang til alle klubbens aktiviteter, og har ret til deltagelse i konkurrenceløb.
 • Har ret til tilskud iht. klubbens tilskudsregler .
 • Aktiv i DOF-regi
 • Det år, medlemmet fylder 26, flyttes det automatisk til seniorkategori og modtager ikke længere tilskud til løbsdeltagelse etc.
 • Hvis et ungdomsmedlem optages i AOK Elite, opkræves yderligere 500 kr. pr. år.

Skovtrold (op til og med 10 år)

 • Klubben betaler deltagelse i SkovCup eller lign.
 • Har adgang til alle klubbens aktiviteter
 • Har ret til deltagelse i konkurrenceløb ved egen betaling, deltagelse i divisionsmatcher betales af klubben.
 • Aktiv i DOF-regi.
 • Det år, medlemmet fylder 11, flyttes det automatisk til ungdomskategori.
 • Man kan selv bede om at rykke op tidligere (for at blive omfattet af fristartsordning).

Pensionist og Senior

 • Har adgang til alle klubbens aktiviteter og har ret til deltagelse i konkurrenceløb.
 • Klubben betaler løbsafgift for deltagelse i divisionsmatch. (Gratis – men “no show” fuld betaling ved ‘ikke-fremmøde’)
 • Aktive i DOF-regi og der betales medlemsafgift til DOF.
 • Hvis et seniormedlem optages i AOK Elite, opkræves yderligere 500 kr. pr. år.
 • Der er ikke længere tilgang af nye pensionistmedlemmer.

Træningsmedlem (associeret)

 • Har adgang til klubbens træning.
 • Kan deltage i andre klubaktiviteter, f.eks. gymnastik og damernes “Ladies Cup” eller herrernes “O-skålen”.
 • Modtager info-mails.
 • Er passiv i DOF-regi
 • Kan ikke deltage i orienteringsløb/MTBO for Allerød OK i Danmark
 • Hvis du er aktivt medlem i en anden orienteringsklub, kan du stille op for Allerød OK i udlandet.

Få mere information ved at sende en mail til info@alleok.dk

Eller meld dig ind ved at udfylde denne formular

Konto

Klubkonto:  2348 0747 222 568     Klubtøj og kontingent betales til klubkontoen.

Løbskonto: 2348 6888 892 395     Startafgifter og klubture indbetales til løbskontoen. Max loft på  kontoen er 3500 kr

Øvrige fordele ved medlemskab i Allerød OK

 • Børn og unge træning, året rundt.
 • Tekniktræning.
 • Supersøndage.
 • Gymnastik i vinterhalvåret.
 • Deltagelse i divisionsmatch (Gratis – men “no show” fuld betaling ved ‘ikke-fremmøde’)
 • Medlemmer modtager DOFs digitale medlemsblad Orientering.
 • Ret til at låne forskelligt udstyr – se her.
 • Mulighed for at leje klubhuset.

Udmeldelse

Udmeldelse kan ske pr. 1/1 ved skriftlig meddelelse til kasserer@AlleOK.dk

Comments are closed.