Tilskudsregler

Bestyrelsen har på mødet den 04.02.2020 fastlagt nedenstående regler for tilskud gældende fra den 01.01.2020 og indtil nye regler måtte blive vedtaget.

Tilskud til Klubture (KT):

• AOK giver tilskud til KT for medlemmer i kategorierne Skovtrolde og Junior med kr. 100 pr. nat dog max kr. 300 pr. tur.
• KT er ture med fælles overnatning, hvor alle klubbens medlemmer er velkomne. KT skal fremgå af træningsudvalgets årskalender og KT skal senest 1 måned før tilmeldingsfristens udløb være offentliggjort i enten Fuseren, klubbens hjemmeside eller pr. mail til samtlige medlemmer.

Tilskud til DOF Ture:

• AOK giver tilskud til DOF-weekendture og DOF-sommerlejre: KUM, U1, U2 og Junior med kr. 100 pr. nat, dog max kr. 500 pr. tur.
• AOK betaler 100% af deltagergebyr til Minikurser.

Udtaget til DOF-baserede eliteaktiviteter:

• AOK betaler 100% af års-fee til TC Sjælland & Elitecenter Orientering for National Elite, dog max kr. 5.000 pr. år.
• AOK betaler 75% af års-fee til Elitegruppen & Udviklingsgruppen, dog. max kr. 5.000 pr. år
• AOK betaler 50% af deltagergebyr til TC-træningsture & Testløb, dog max kr. 5.000 pr. år.
• AOK betaler 33% af deltagergebyr til U18-aktiviteter & EC-træningsture, dog max kr. 5.000 pr. år.
• MTB-O: AOK betaler 75% af års-fee til deltagelse på Seniorlandsholdet, Juniorlandsholdet og U17- gruppen, dog max kr. 5.000 pr. år.

Udtaget til landsholdenes mesterskaber, åbne samlinger samt wildcard samlinger:

• Fod-O og MTB-O: AOK betaler 100% af deltagergebyr til EM og VM, herunder EYOC, JEC og JWOC.
• Fod-O, landsholdene: AOK betaler 33% af deltagergebyr til landsholdenes åbne samlinger, Wildcard samlinger samt World Cup/Euromeeting konkurrencer, dog max kr. 5.000 pr. år.

Generelle forhold:

• Tilskudsberettigede medlemmer skal i forbindelse med konkurrencer stille op for AOK.
• Associerede medlemmer (tidl. træningsmedlemmer) oppebærer ikke tilskud.
• Klubbens medlemmer kan i specielle tilfælde foreslå ekstra KT til godkendelsen af bestyrelsen. Det skal ske i passende tid således at indbydelse kan udsendes senest 1 måned før tilmeldingsfristens udløb.
• Udgifter til KT: overnatning, mad m.v. betales via medlemmets løbskonto i O-service, hvorefter ovennævnte klubtilskud godskrives på løbskontoen. Udgifter til transport deles ligeligt imellem bilens passagerer og afregnes direkte med chaufføren.
• Kursusafgiften til KUM og DOF ture betales via løbskontoen i O-service, hvorefter ovennævnte klubtilskud godskrives på løbskontoen.
• Det påhviler deltageren, senest 1 måned efter afsluttet ture, at fremsende fornøden dokumentation (originale bilag) til AOK’s kasserer.

Comments are closed.