Tilskudsregler

Tilskudsregler for Allerød Orienteringsklub (AOK)

Bestyrelsen har på mødet den 11.12.2018 fastlagt nedenstående regler for tilskud gældende fra den 01.01.2019 og indtil nye regler måtte blive vedtaget.

Tilskud til Klubture (KT):

 • AOK giver tilskud til KT for medlemmer i kategorierne Skovtrolde og Junior med kr. 100 pr. nat dog max kr. 300 pr. tur.
 • KT er ture med fælles overnatning, hvor alle klubbens medlemmer er velkomne. KT skal fremgå af træningsudvalgets årskalender og KT skal senest 1 måned før tilmeldingsfristens udløb være offentliggjort i enten Fuseren, klubbens hjemmeside eller pr. mail til samtlige medlemmer.

Tilskud til DOF Ture:

 • AOK giver tilskud til DOF-weekendture og DOF-sommerlejre: KUM, U1, U2 og Junior med kr. 100 pr. nat, dog max kr. 500 pr. tur.
 • AOK betaler 100% af deltagergebyr til Minikurser.

Udtaget til TC Sjælland og Elitecenter Orientering:

 • AOK betaler 100% af års-fee til TC Sjælland og Elitecenter Orientering for National Elite, dog max kr. 5.000 pr. år.
 • AOK betaler 50% af deltagergebyr til TC-træningsture og Testløb, dog max kr. 5.000 pr. år.
 • AOK betaler 33% af deltagergebyr til EC-træningsture, dog max kr. 5.000 pr. år.

Udtaget til fast landsholdsdeltagelse (Fod-O og MTBO):

 • Fod-O: AOK betaler 50% af års-fee til DOF for deltagelse på Seniorlandsholdet, U23 og Elitegrupperne samt Juniorlandsholdet, dog max kr. 5.000 pr. år.
 • MTBO: AOK betaler 50% af deltagergebyr til deltagelse på Seniorlandsholdet, Juniorlandsholdet og U-16, dog max kr. 5.000 pr. år.

Udtaget til landsholdenes mesterskaber, åbne samlinger samt wildcard samlinger:

 • Fod-O og MTB-O: AOK betaler 100% af deltagergebyr til EM og VM, herunder EYOC, JEC og JWOC.
 • Fod-O, Seniorlandsholdet: AOK betaler 33% af deltagergebyr til Seniorlandsholdets åbne samlinger samt World Cup/Euromeeting konkurrencer, dog max kr. 5.000 pr. år.
 • Fod-O, Juniorlandsholdet: AOK betaler 33% af deltagergebyr til Juniorlandsholdets Wildcard samlinger, dog max kr. 5.000 pr. år.

Generelle forhold:

 • Tilskudsberettigede medlemmer skal i forbindelse med konkurrencer stille op for AOK.
 • Associerede medlemmer (tidl. træningsmedlemmer) oppebærer ikke tilskud.
 • Klubbens medlemmer kan i specielle tilfælde foreslå ekstra KT til godkendelsen af bestyrelsen. Det skal ske i passende tid således at indbydelse kan udsendes senest 1 måned før tilmeldingsfristens udløb.
 • Udgifter til KT: overnatning, mad m.v. betales via medlemmets løbskonto i O-service, hvorefter ovennævnte klubtilskud godskrives på løbskontoen. Udgifter til transport deles ligeligt imellem bilens passagerer og afregnes direkte med chaufføren.
 • Kursusafgiften til KUM og DOF ture betales via løbskontoen i O-service, hvorefter ovennævnte klub­tilskud godskrives på løbskontoen.
 • Det påhviler deltageren, senest 1 måned efter afsluttet ture, at fremsende fornøden dokumentation (originale bilag) til AOK’s kasserer.

Comments are closed.