Tilskudsregler

Tilskud til Klubture (KT):

 • AOK giver tilskud til KT for medlemmer i kategorierne Skovtrolde og Ungdom med kr. 100 pr. nat dog max kr. 300 pr. tur.
 • KT er ture med fælles overnatning, hvor alle klubbens medlemmer er velkomne.

Tilskud til Fod-O:

Tilskud til TC:

 • AOK betaler 100% af års-fee til TC Sjælland
 • AOK betaler 50% af deltagergerbyr til TC-træningsture, dog max kr. 5.000 pr. år.

Tilskud til Elitecenter Orientering:

 • AOK betaler 100% af års-fee til TC Sjælland & Elitecenter Orientering for National Elite, dog max kr. 5.000 pr. år.

Tilskud til DOF-sommerlejre, KUM, U1, U2 og Juniorlejre:

 • AOK giver tilskud til DOF-sommerlejre: KUM, U1, U2 og Junior med kr. 100 pr. nat, dog max kr. 500 pr. tur.
 • AOK betaler 100% af deltagergebyr til Minikurser.

Tilskud til DOF Landshold

 • AOK betaler 75% af års-fee til Elitegruppen, U23-gruppen og U20-gruppen, dog max kr. 7.500 pr. år.
 •  AOK betaler 33% af års-fee til U18-gruppen, dog max kr. 5.000 pr. år.

Tilskud til DOF, Åbne samlinger

 • AOK betaler 50% af deltager-fee til DOF Åbne Samlinger, dog max kr. 5.000

Tilskud til Internationale Mesterskaber

 • AOK betaler 50% af deltager-fee ved udtagelse (indenfor kval. Krav) til World Cup’s, dog max kr. 5.000 pr. år.
 • AOK betaler 100% af fee ved udtagelse til EYOC og JWOC
 • AOK betaler 50% af deltager-fee ved udtagelse til JEC
 • AOK betaler 50% af deltagergebyr til TC-træningsture & Testløb, dog max kr. 5.000 pr. år.

Tilskud til MTB-O:

Tilskud til DOF MTBO Landshold

 • AOK betaler 75% af års-fee til deltagelse på Seniorlandsholdet, Juniorlandsholdet og U17- gruppen, dog max kr. 7.500 pr. år

Tilskud til DOF MTBO, Åbne samlinger

 • AOK betaler 50% af deltager-fee til DOF MTBO Åbne Samlinger, dog max kr. 5.000 pr år.

Tilskud til MTBO Internationale Mesterskaber

 • AOK betaler 100% af deltagergebyr til EM og VM, herunder også EYMTBOC

Generelle forhold:

 • Tilskudsberettigede medlemmer skal i forbindelse med danske konkurrencer stille op for AOK.
 • Løbere der modtager tilskud, forventes som udgangspunkt at være hjælpere ved 2 årlige arrangementer, gerne MTB Marathon samt et yderligere arrangement.
 • Associerede medlemmer (tidl. træningsmedlemmer) oppebærer ikke tilskud.

Praktiske forhold:

 • Udgifter til KT: overnatning, mad m.v. betales via medlemmets løbskonto i O-service, hvorefter ovennævnte klubtilskud godskrives på løbskontoen. Udgifter til transport deles ligeligt imellem bilens passagerer og afregnes direkte med chaufføren.
 •  Kursusafgiften til KUM og DOF-ture betales via løbskontoen i O-service, hvorefter ovennævnte klubtilskud godskrives på løbskontoen.
 • Det påhviler deltageren, senest 1 måned efter afsluttet ture, at fremsende fornøden dokumentation (originale bilag) til AOK’s kasserer.

Comments are closed.