Retningslinjer for klubture i Allerød OK

Retningslinjer for klubture i Allerød OK

Der er besluttet følgende retningslinjer for afholdelse af klubture som skal ses på vejledende retningslinjer. Det vil afhænge af mulighederne på den pågældende klubtur om retningslinjerne er relevante/mulige.

Retningslinjerne skal være en hjælp til dem som arrangerer klubture så man har en rettesnor at følge.

Indkvartering

 • Mulighed for fællesareal til ophold
 • Mulighed for madlavning
 • Mulighed for spisning
 • Bade og toilet faciliteter der passer til antal deltagere på klubturen (1 bad til 20 er ikke nok 😊)
 • Beliggenhed tæt på løbsterræner
 • Sovepladser kan være en af følgende muligheder (der foretrækkes seng). Valg vil afhænge af pris. Hotelniveau vil ofte være for dyrt.
  • ”Hotel”
  • Vandrehjem
  • Campinghytte/Spejderhytte
  • Hårdt underlag
 • Rengøring kan vi godt selv stå for
 • Mulighed for tørrefaciliteter
 • Gode hjemmesider
  • SE: O-klubbernes hjemmesider og stuga

Forplejning

 • Gør det selv mad kontra køb af færdig mad på stedet vil afhænge af pris
 • Gerne gør-det selv mad, hvis der er faciliteter til det
 • Morgenmad og frokost kan med fordel være gør det selv – mens aftensmad kræver flere ressourcer, og derfor med fordel kan købes færdig på stedet
 • Det er vigtigt, at der er mad nok, da alle har været aktive og appetitten derfor er stor, specielt hos de unge mennesker

Pris

 • Der kan være stor forskel på prisen afhængig af kvaliteten og mulighederne for indkvartering og forplejning. Der er derfor ikke fastsat et prisniveau, men det anbefales, at det skal være et prisniveau, hvor alle kan være med (også studerende), og at der vælges indkvartering og forplejning efter devisen ”Bedst til prisen”
 • Ungdomsløbere får et tilskud på 100 kr./nat

Antal deltagere

 • Deltagerantallet varierer men som udgangspunkt skal der regnes med et deltagerantal på følgende
  • DM-weekender 30- 40 personer
  • Påsketur 30 personer
  • Efterårstur 20-25 personer

Transport

 • Som udgangspunkt i private biler – det forsøges at samle deltagerne i så få biler som muligt
 • Mulighed for leje af bus da Lars M. har stort kørekort

Løbsterræner

 • God kvalitet og udfordrende løbsterræner
 • Mulighed for baner til alle sværhedsgrader – let/begynder/mellemsvær/svær
 • God kvalitet på kort
 • Kort af nyere dato
 • Kontrolnummer på posterne
 • Mulighed for upload til Livelox/O-track til analyse efterfølgende
 • Udlandet: Mulighed for at betale for udsætning og indsamling af poster, så vi ikke selv skal sørge for det – det kan være en god løsning, så vi sparer ressourcer

Tidshorisont

 • Indbydelse til klubture udsendes mindst 4 måneder før afholdelse ved weekendture og mindst 6 måneder før ved klubture af længere varighed

Årsplanlægning

 • Rullende planlægning – 1½ år frem, dvs. planlægning om sommeren af turene det kommende 1½ år

Andet

 • MTBO ture – Mulighed for aflåst cykelopbevaring
 • Klubtursarrangøren kan med fordel uddelegere opgaver til klubmedlemmer, f.eks. følgende
  • Turleder
  • Forplejning
  • Planlægning af træninger (ved træningsture)
  • Sportsligt oplæg/ terrænbeskrivelse
  • Transportkoordinator
 • Ved træningsture skal der være minimum en træning pr. dag

Revideret: September 2019

Comments are closed.