Kommunikationsudvalget

Kommunikationsstrategi for Allerød OrienteringsKlub 

Kommunikationsudvalget i Allerød Orienteringsklub har udviklet en kommunikationsstrategi.

Den indeholder:  

  • AOK’s formål med en kommunikationsstrategi 
  • På hvilke medier AOK er aktive, samt hvorfor og hvordan 
  • Hvordan klubbens medlemmer kan deltage aktivt i kommunikationstiltagene 

Strategien tager udgangspunkt i 3 værdier:  

  • Aktiv: De medier vi er synlige på, skal klubbens medlemmer ligeledes være aktive på. Når klubmedlemmer og ikke-medlemmer ser klubben på disse medier, skal de have oplevelsen af at AOK er en aktiv, spændende og social klub. Alle klubmedlemmer og interesseret i klubben skal føle sig velkomne til at deltage i kommunikationen, således at de vil finde det naturligt at deltage aktivt.  
  • Velorganiseret: Kommunikationen fra klubben på de forskellige medier, skal afspejle, at AOK er velorganiseret samt ser klubbens mediekanaler som seriøse redskaber til at nå ud til klubmedlemmer og interesseret. Det er målet at kommunikationsstrategien vil blive gennemgået hvert ½ år.    
  • Åbenhed og samarbejde: Det skal være let at finde information om klubben, samt komme i kontakt med de rigtige personer i klubben.  Budskabet gennem mediekanaler skal derved synliggøre, at AOK er en åben og samarbejdende klub, som indikerer, at den rar at være i og komme til. 

Som medlem af AOK, kan du bidrage aktivt til kommunikationen i klubben på følgende måde: 

Table Plugin

* Siden administreres af bl.a. Kommunikationsudvalget, så har du input til indhold, så skriv en mail til kommunikation@alleok.dk. Det er muligt af få adgang som redaktør efter behov.

Strategien er revideret den 1.marts 2020.

Comments are closed.