Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes

Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 19.00

Kirkehavegård, Kirkehaven 16 – 18 i Allerød

Så er der endeligt åbnet op for, at vi må samles lidt flere.

Generalforsamlingen skal tage stilling til, hvad der skal ske med Klubhus projektet.

Da det får økonomiske konsekvenser for klubben, håber bestyrelsen at så mange som muligt af klubbens medlemmer prioriterer denne generalforsamling.

Klubhus udvalget kommer med et oplæg, som resultat af den beslutning, der blev taget ved Generalforsamlingen i 2020.

Klubben vil gerne byde på middag kl. 18.00 inden selve generalforsamlingen.

Tilmelding til bespisningen skal ske på følgende doodle senest 6. juni: doodle

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af formand – på valg i lige år
 8. Valg af kasserer  – på valg i ulige år
 9. Valg af sekretær – på valg i ulige år
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg efter 2 år
 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen – på valg hvert 1 år
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg hvert år
 13. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generelforsamlingen jf. dagsordenens punkt 6), skal være indgivet skriftligt til formanden (formand@alleok.dk) senest 26. maj 2021.

Hvis der er punkter der ønskes debatteret under punkt 13), må I meget gerne sende en mail til formand@alleok.dk

Kom og gør din indflydelse gældende! – vi glæder os til at se dig.

/Bestyrelsen

Comments are closed.