Generalforsamling 2023

Allerød OK – Ordinær generalforsamling afholdes

Torsdag d. 23. Februar 2023 kl. 19.00

Med spisning kl.18.00

Vi mødes i ”det gamle cafeterialokale” i Lillerød Hallen, Banevang 7, Allerød.

Klubben vil gerne byde på middag kl. 18.00 inden selve generalforsamlingen.

Tilmelding til bespisningen skal ske på følgende doodle senest 19. februar: doodle

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af formand – på valg i lige år (Charlotte Bergmann – ikke på valg)
 8. Valg af kasserer  – på valg i ulige år (Kirsten Lange – ønsker genvalg)
 9. Valg af sekretær – på valg i ulige år (Karen Wibe Enevoldsen – ønsker genvalg)
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg efter 2 år:
  1. Emil Olander (ønsker ikke genvalg)
  1. Lasse Thamdrup (ønsker ikke genvalg),
  1. Peter Reibert (ønsker genvalg)
  1. Anders Marager (ønsker ikke genvalg)

Henriette Broman og Jesper Grooss er ikke på valg.

 1. Valg af to suppleanter til bestyrelsen – på valg hvert 1 år (ingen pt)
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg hvert år (Birgitte Birck og Henrik Wibe)
 3. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generelforsamlingen jf. dagsordenens punkt 6), skal være indgivet skriftligt til formanden (formand@alleok.dk) senest 9. februar 2023.

Hvis der er punkter der ønskes debatteret under punkt 13) må I meget gerne sende en mail til formand@alleok.dk

Kom og gør din indflydelse gældende! – vi glæder os til at se dig.

/Bestyrelsen

Comments are closed.