Generalforsamling 2024

Allerød OK – Ordinær generalforsamling afholdes Torsdag d. 8. Februar 2024 kl. 19.00
Med spisning kl.18.00
Vi mødes i Blovstrød hallen, Sortemosevej 20, 3450 Allerød
Klubben vil gerne byde på middag kl. 18.00 inden selve generalforsamlingen.
Tilmelding til bespisningen skal ske på følgende doodle senest 1. februar: Doodle

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til
  godkendelse
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år
 7. Valg af formand – på valg i lige år (Charlotte Bergmann)
 8. Valg af kasserer – på valg i ulige år (Kirsten Lange)
 9. Valg af sekretær – på valg i ulige år (Karen Wibe Enevoldsen)
 10. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer – på valg efter 2 år:
  a) Henriette Broman
  b) Jesper Grooss
  Peter Reibert og Steen Leisner Larsen er ikke på valg.
 11. Valg af to suppleanter til bestyrelsen – på valg hvert år (Anders Marager)
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant – på valg hvert år (Birgitte Birck og
  Henrik Wibe)
 13. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generelforsamlingen jf. dagsordenens punkt
5), skal være indgivet skriftligt til formanden (formand@alleok.dk) senest 25.
januar 2024.
Hvis der er punkter der ønskes debatteret under punkt 13) må I meget gerne
sende en mail til formand@alleok.dk
Kom og gør din indflydelse gældende! – vi glæder os til at se dig !


/Bestyrelsen

Comments are closed.