AOK Bestyrelsesmøde 7/9 2020 – Referat

Bestyrelsesmøde d. 07. september i klubhuset

Deltagere: Peter Reibert Hansen, Emil Olander Lorenz, Lotte Bergmann, Henriette Broman, Jesper Grooss, Lasse Thamdrup, Karen W. Enevoldsen 

 

 

 Opfølgning  Ingen bemærkninger 
2 

 

Økonomi  

 • Budget for resten af året ser positivt ud. Regnskabsrapporten viser at de manglende stævneindtægter opvejes af de manglende udgifter til bl.a. startafgifter. 
 • Dialogmøde med kommunen ang. tilskudsordningen. Emnet udsat til næste møde pga. afbud 
 • AOK tilskudsordning: Intet nyt.
3 

 

 

Stævner  

 • MTBO cup: Vi gennemførte et godt stævne 16. august. 
 • MTB Marathon 4. oktober: Vi er i dialog med Nordsjællands Politi omkring at opnå tilladelse til at afvikle løbet samt om diverse foranstaltninger.  Endelig stop/go-beslutning skal tages i næste uge – C*****-situationen udvikler sig hele tiden… 
 • Vi afholder SM Nat d. 21.okt: Ingen stævneplads, resultatformidling eller andet socialt… 
 • Vi afholder Natcup d. 9. december efter ca. samme opskrift som SM Nat. 
 • Vi satser på at få lov til at afholde Danish Spring 28.-29 marts 2021. Vi forventer ikke at kunne få lov til at lave stævneplads osv. så en “gentagelse” af det stævne vi ikke fik afviklet i år, bliver det ikke. 
4 

 

Elite  

 • Møde med AOK Eliteteam viste, at der ikke er behov for elitetilrettet o-træning  eller -træner om mandagen i AOK – der er mange andre gode tilbud gennem ugen. Derimod ønsker eliten sig ca. 2 elite-målrettede ture (gerne i Sverige) i løbet af vinterhalvåret. 
 • Vi skal finde nogen, der kan arrangere et par ture i løbet af vinteren. 
5 

 

MTBO  

 • Træning afholdes sammen med OK Øst hver uge, i sommerhalvåret om tirsdagen og om vinteren om lørdagen, de lørdage, hvor der ikke er MTBO Vintercup. 
 • Troels gør et kæmpearbejde med at tegne nye kort. 
6 

 

 

Rekruttering  

 • Aktiv Fritid er aflyst i år, så vores plan om et byløb bliver ikke udført i denne omgang. 
 • Familie og Motion starter snart igen
7 

 

 

B&U 

 • Vi ønsker at involvere nogle af de større børn i træningen af de yngste. 
 • Vi vil tage de bedste elementer fra TBU ind i træningen i AOK. Det vil være for omfattende at tage alle elementer… 
8 

 

Voksne  

 • Der kommer en håndfuld voksne til mandagstræningen, ligesom torsdagstræningen, der nu er tilbage i sin sædvanlige, gode form, er velbesøgt. 
 • Camilla Bergmann vil gerne sætte en række initiativer for unge voksne i gang. 
9 

 

 

Socialt   

 • Klubtur til DM Lang i den kommende weekend, samt senere til Höst Open, DM Nat /DM Ultralang og MTBO Trimtex Cup 
 • Samme lokale som sidste år, Klatretræet, er booket til afholdelse af klubmesterskabsfesten d. 14. november 
 • Hvilke løb der skal indgå i AOK VinterCup besluttes så sent som muligt. 
10 

 

Klubhus  

 • Der er (endnu) ikke ret mange der har meldt sig til klubhusdiskussionen d. 20. september. Der bør udsendes en reminder til alle medlemmer. 
11  Eventuelt  

 • Vores faste korttegner, Flemming, er på vej til at flytte til Jylland. Det betyder at vi har brug for en eller flere, der kan tage denne opgave fremover. 
 • Vi savner hjælpertilmelding til MTB Maraton fra ungdomsløberne. 
 • Erik S. vil fremover tage opgaven med at sikre at SI-udstyret er i orden. 
 • Når vi overtager materiellet til MTB Maraton bliver der brug for et system til at administrere udlån af dette (og alt andet materiel) til klubbens medlemmer. Vi opretter en bookingkalender til alleok.dk. 
 • Vores vintergymnastiklærer, Bjarne, har sagt op. Vi søger hans afløser. 
12  Næste møde  Mandag d. 02. november kl. 20 i klubhuset. 

Comments are closed.