Bestyrelsesmøde 22/2 og 8/3

Bestyrelsen har holdt møde over 2 dage, d. 22/2 og 8/3.

1) Opfølgning fra sidste møde

 • Tilskudsordningen vil blive genbesøgt i løbet af foråret
 • Der er intet nyt fra skovbørnehaveinitiativet
 • Allerød kommune har ikke noget problem med udsættelse af generalforsamlingen til efter corona-nedlukning. DGI gør opmærksom på at det er ikke lovligt at lave en virtuel generalforsamling med mindre det fremgår af klubbens vedtægter. Vi skal i givet fald have en sådan mulighed indskrevet i vedtægterne, hvis ændring skal vedtages på en – generalforsamling

2) Generalforsamling

 • 9. juni er reserveret. Vi forsøger booke lokalet i Lillerødhallerne inkl. spisning (hvis det er en mulighed på det tidspunkt)
 • Årsberetning: Under udarbejdelse
 • Hvem der er på valg blev gennemgået
 • Damernes ærespris bliv diskuteret.

3) Træningskoncept ala Coronacup i DOF afprøves i pilotskala af Østkredsen i år

 • Måske en mulighed for at få god kvalitet i træningsløb med få poster i skoven.
 • Økonomien skræmmer
 • Alternativ: Banekontrollanter der garanterer kvalitetsniveauet kunne være en mulighed
 • Tilbuddet skal ikke træde i stedet for torsdagstræningen

4) Klubhus

Klubhusudvalget præsenterede 2 oplæg til nyt eller delvis nyt klubhus på grunden. Udvalget arbejder på at få kvalificeret de nuværende budgetoverslag inkl. et bud på, hvad der kan laves ved frivilligt arbejde og hvad det sparer. Vi skal huske at sikre os at en godkendelse af projektet kommer til at basere sig på at vi køber os til et færdigbyggeprojekt, hvor evt. medbyg vil være en upside.

Vi har brug for mere detailviden om finansieringsmulighederne; lånevilkår, egenkapital osv. Vi har mulighed for finansiel rådgivning gennem “bekendte”.

Bestyrelsen skal beslutte hvad der er max årlig ydelse, som vi vil gå på generalforsamling med.

5) Status for økonomi

 • Regnskabet for 2020 er afsluttet og revideret
 • Budget for 2021 justeret på baggrund af coronapåvirkninger, men udsendes ikke til medlemmerne før generalforsamlingen

6) Status for stævner 2021

 • Danish Spring – sommer edition: Planlægningen går først for alvor i gang til maj, hvor vi forhåbentlig ved mere og får bedre mulighed for at afvikle arrangementet.
 • MTB Marathon: Vi kan ikke umiddelbart få tilladelse til at vi har (flere) containere stående på grunden. Alternativer afsøges.
 • Vi åbner for løbstilmeldingen 1. april. Vi tror på at vi kan få lov til at gennemføre et løb med 1000 deltagere.
 • Vi får sikkert lavet et par MTBO-stævner i efteråret
 • DOFs hovedbestyrelse har besluttet at divisionsmatcher prioriteres over DMer i tilfælde af trængsel i stævnekalenderen. Tredjepladsen i prioriteringen er traditionsløb

7) Elite

Eliteklub-forum: Eliteplan 2021-2024 er udarbejdet. Den åbner for at man kan oprette regionale elitecentre, hvis der er ”kunder” nok til dem. Der er kritik af de høje deltagergebyrer. Hvis dette skal ændres, så skal det ske via hovedbestyrelsen.

MTBO-landsholdet er nu kommet med i elite-området under DOF.

8) MTBO

Træning er nu igen med fast fremmødetid. Der kommer sjældent over 25 deltagere til den enkelte træning.

På DOF-niveau er MTBO nu også inkluderet i ungdomsarbejdet. Kan vi f.eks. en gang om måneden afholde en træning, der indeholder MTBO? Der er DIF-penge at søge til nye klubaktiviteter – er MTBO for børn et emne?

9) Rekruttering

Familie og Motion kører hver søndag frem til påske. Gruppen er ved at udarbejde en flyer, der skal invitere børnefamilierne til et par intro-udgaver af mandagstræning.

10) Børn og unge

Der har været vinteren igennem været gennemført træning i grupper på max 5 og den foregår nu i to større grupper, så forsamlingsforbuddet overholdes. Valdemar og Hans fungerer nu som hjælpetrænere.

11) Voksne

Træning om torsdagen starter!

12) Socialt

Vi ser tiden an mht. booking af overnatning til klubture. Især er det spændende om det bliver muligt at lave tur(e) til Sverige.

Der arrangeres klubtur til MTBO-camp, der forventes afviklet i Nordjylland sidst i april.

13) Evt:

 • Klargøring til generalforsamling
 • DOF har fået ny formand: Poul Mouritsen fra Silkeborg.

Næste møde: Osndag d. 12. april kl. 20. Foreløbigt i klubhuset.

Comments are closed.