AOK Bestyrelsesmøde 23/8

Bestyrelsen har holdt møde d. 23. august

1) Der blev budt velkommen til det nye bestyrelsesmedlem, Anders.

2) Opfølgning på Generalforsamlingen
2.1) Klubhus
En overslagspris for at købe og opsætte en bad/toilet skurvogn ved det nuværende klubhus er 500.000 kr. Forvaltningen ønsker ikke at byde ind med selv et groft overslag på en pris, hvis vi skal købe 100 m2 grund på Skovvang stadion. Undersøgelse hos Nordea om hvor mange penge vi evt. kan låne er i gang. Der er uformelle snakke med de andre brugere på Skovvang Stadion om vi kan noget fælles, og de fortsætter. DIF eller DGI kan rådgive os om det økonomiske. Næste skridt med Klubhuset er at prøve at få nedsat et udvalg til at se på muligheder på Skovvang stadion, evt. i samarbejde med en eller flere af de klubber, der bor der i forvejen.

2.2) Containeropbevaring – den tager vi senere.

3) Bestyrelsens mål 2021

 • Klarhed omkring hvilken retning klubhusplanerne skal tage
 • Gennemføre MTB Marathon med bred opbakning fra medlemmerne

4) Status for stævner 2021 og stævner fremadrettet

 • Danish Spring Sommer edition er afholdt med stor succes.
 • MTB Marathon (3.okt) ser godt ud med antal deltager, og dermed også økonomien, også selv om vi har været nødt til at købe en 3. container.
 • MTBO (17.okt)
 • Natcup (8.dec)
 • 2022: 16.marts: SM-nat, 18.september: Div. match, okt: MTB Marathon, dec: natcup
 • 2023: Danish Spring , Div. match, MTB Marathon, natcup

5) Status for Elite

 • Kost og præstation: Information herom har tidligere kommet via TC. Vi hører om at det kommer tilbage
 • Henvendelse fra Blovstrød Løverne omkring elitetræning. Mange AOKer deltager allerede, så vi gør ikke yderligere nu.
 • Elitetur i efteråret/vinter?
 • Definitionen for at være medlem af AOK Elite blev diskuteret. Hovedreglen er at man kan blive en del af Eliten, samtidig med at man bliver optaget på TC.

6) Status Rekruttering

 • Familie og Motion forventes at køre igen til vinter

7) Status B&U

 • Introforløb for nye børne- og ungdomsløbere er sat i gang, bl.a. på baggrund af input fra Emma Klingenberg

8) Status Voksne ·

 • Torsdagstræning ledes nu af fire personer fra Farum OK.
 • Vintergymnastik kommer til at køre som vanligt tirsdage kl. 18-19.30. Ny træner fundet

9) Status Socialt

 • Klubturene har ikke samme tilslutning som for år tilbage. Hvad skyldes det?
 • Klubmesterskab + fest
 • Adventsløb. Vil nogle af ungdomsløberne arrangere?
 • AOK VinterCup under planlægning.

10) Økonomi

 • Det ser OK ud!

11) Næste møder

 • Mandag d. 11. oktober kl. 20 i klubhuset
 • Mandag d. 22. oktober kl. 20 i klubhuset

Comments are closed.