AOK Bestyrelsesmøde 7/9 2020 – Referat

Bestyrelsesmøde d. 07. september i klubhuset Deltagere: Peter Reibert Hansen, Emil Olander Lorenz, Lotte Bergmann, Henriette Broman, Jesper Grooss, Lasse Thamdrup, Karen W. Enevoldsen  1      Opfølgning  Ingen bemærkninger  2    Økonomi   Budget for resten af året ser positivt ud. Regnskabsrapporten viser at de manglende stævneindtægter opvejes af de manglende udgifter til bl.a. startafgifter.  Dialogmøde med…

Læs mere